Обратите внимание

Запрошуємо Вас взяти участь у Третьому Всеукраїнському конкурсі православних педагогів
02.06.2014, 12:10
Зміни МОН України до Типових начальних планів щодо викладання курсів духовно-морального спрямування
30.05.2014, 11:38
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Дополнительная информация о курсе "Библейская и стория и христианская этика"
05.04.2013, 10:52
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЛЕКЦІЇ-БЕСІДИ НА БАЗІ ПНПУ ІМ. КОРОЛЕНКА
31.10.2012, 10:11
Задать интересующий вопрос и поучаствовать в обсуждении актуальных тем мы также можем в социальной сети "В КОНТАКТЕ"
16.03.2012, 13:44
РОЗПОЧАВ РОБОТУ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ З ПИТАНЬ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ
15.03.2012, 12:20
Православный спортивно-туристический клуб "КРОК"
07.02.2012, 11:26
Изменения в работе форума.
30.01.2012, 18:42

Ссылки

Код нашей кнопки

Рекомендовано  Міністерством освіти і науки України

(Лист 1/11-11629  від 21 грудня 2010 року).

 

 

 

 

Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика»

 

 

Авторський колектив:

ФИЛИП (Осадченко Р.А.), архієпископ Полтавський і Миргородський, доктор богослов'я, голова Місіонерського відділу при Священному Синоді Української Православної Церкви, ректор Полтавської Місіонерської Духовної семінарії (керівник проекту);

Євтух  М. Б., Академік-секретар Відділення педагогіки і психології вищої школи Академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України;

Ігор Ковровський, протоієрей, начальник Управління духовної освіти Білоцерківської єпархії УПЦ, вчитель-методист Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка Київської області, методист Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Ковальчук І.П., психолог, голова НМЦ в ім'я святителя Димитрія Ростовського, викладач православної психології Полтавської Духовної  Місіонерської семінарії, м. Комсомольськ;

Мартиненко Л.А., вчитель-методист Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка Київської області;

Філарет (Звєрєв), архімандрит, голова літургічно-богословської комісії при Священному Синоді УПЦ, проректор з науково-методичної роботи Полтавської Місіонерської Духовної семінарії, доктор богослов'я, магістр медицини;

Дроздовський О.М., директор зош І-ІІІ ступенів №4, вчитель-методист, м. Біла Церква;

Рогова О.Г., методист кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Дніпропетровськ;

Андрій Симон, протоієрей, голова Полтавського обласного осередку Всеукраїнського Православного педагогічного товариства, м. Полтава;
Борис Кондрат, протоієрей, викладач місіології Полтавської Місіонерської Духовної семінарії, м. Комсомольськ,
Олександр Білокур, протоієрей, співробітник Місіонерського відділу при Священному Синоді УПЦ, м. Київ.

 

Рецензенти:

Клокар Н.І., доцент, кандидат педагогічних наук, ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, м. Біла Церква;

Чередник С.Ф., методист методичного кабінету відділу освіти Кагарлицької райдержадміністрації, м. Кагарлик.

Пояснювальна записка

 

Навчальна програма «Біблійна історія та християнська етика» (1-11 класи) є програмою духовно-морального змісту, що спрямована на формування і розвиток гармонійної особистості українського громадянина-патріота на засадах християнських духовних цінностей.

Нагальною потребою сьогодення є вирішення таких запитів, що постають перед шкільною освітою:

 • проблеми формування ціннісної складової в структурі особистості громадянина України, позитивного мислення стосовно вирішення різних життєвих ситуацій (світоглядних, суспільних чи особистісних);
 • цілеспрямований, а не хаотичний, розвиток здібностей і талантів молодої людини відповідно до їх реалізації на благо суспільства і близького оточення, сім'ї;
 • свідомий вибір професії, сумлінне ставлення до своїх обов'язків, зважений вибір супутника життя і формування міцної сім'ї на засадах традиційних християнських сімейних цінностей українців тощо.

 

Сьогодні спостерігаємо різноманіття підходів щодо вирішення цих запитів, але не всі вони відповідають найголовнішому критерію – формуванню  гармонійної особистості, здатної протистояти негараздам нашого часу. На жаль, майже немає духовно-формуючих курсів, які б сприяли відродженню і набуттю особистістю традиційних духовно-культурних компетенцій (християнських рис характеру, релігійної свідомості, відповідної до неї розвитку емоційно-вольової та розумової сфер життя, набуття реального (а не віртуального) вчинкового досвіду тощо).

 

Одинадцятирічний досвід роботи за програмою курсу «БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА» (програма факультативного курсу для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів) переконує у його доцільності та актуальності. Це виявляється, насамперед, у бажанні дітей вивчати цей предмет, їхньому прагненні узгоджувати свою поведінку з нормами християнської моралі, у позитивних відгуках батьків на результати вивчення цього курсу дітьми.

 

Запропонована програма є результатом критичного осмислення попередніх програм та аналізу інших відомих програм аналогічного спрямування. Внесені зміни та доповнення зумовлені врахуванням зауважень і побажань, а також практикою роботи з даного предмета в загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України.

 

Мета, завдання та стратегії викладання програми

 

Мета програми полягає у збагаченні дітей духовно-етичними знаннями, у відродженні життєстверджуючого мислення та набутті вчинкового досвіду на основі християнського віровчення, досвіду тисячолітньої  традиції християнства в Україні.

 

Завдання програми:

 1. Вивчення змісту і розвиток уявлень про вічне вчення – Святе Письмо. Набуття історичного релігійного досвіду багатьох народів, які жили у вірі та предстоянні перед Богом.
 2. Формування світогляду українського громадянина-патріота на тисячолітніх засадах відданості Богові, Вітчизні та своєму народові.
 3. Розвиток духовно-моральної сфери особистості, релігійних почуттів та проявів духовно-моральної краси у повсякденні (вчинки милосердя та співчуття, гуманність, поступливість, щирість, правдивість, довіра до людей, альтруїзм тощо).
 4. Зацікавлення молодого покоління вивченням історії рідного краю, особливо в аспектах духовного життя, релігійних традицій та вивчення досвіду вирішення різних ситуацій (превентивне виховання).
 5. Моральний розвиток особистості на історичних прикладах Святого Письма та прикладах високого духовного життя історичних осіб (святі, подвижники, мученики за віру).
 6. Продовження цілеспрямованого пізнання особистістю духовного світу через поєднання віри та розуму, релігійного пізнання внутрішнього світу людини через власний досвід переживань та вчинків.
 7. Пробудження і виховання моральних почуттів, пов'язаних з релігійним світоглядом і релігійним життям особистості: почуття обов'язку в дотриманні Божих Заповідей, служіння Богу і людям та ін.
 8. Виховання в учнів етичних і естетичних почуттів, пов'язаних з їхнім майбутнім життям як батьків, громадян нашої держави, християн.
 9. Захист особистості вихованців від деструктивних систем впливу на їхню духовно-моральну і ціннісну сфери життя (превентивне виховання на засадах християнської моралі).

 

Основні принципи програми

 

Методологічною основою програми є такі аксіологічні принципи (що відповідають концепції національного виховання):

·         принцип природовідповідності (полягає у врахуванні природи людини, вікових та індивідуальних особливостей, національних і регіональних особливостей);

·         принцип культуровідповідності (органічний зв'язок з історією народу, традиціями, з народними ремеслами, промислами. Особистість  формується через відтворення у власному житті безпосередньо привласненого досвіду попередніх поколінь, їхніх духовних і моральних надбань, побудови за цими зразками структури вирішення головних життєвих ситуацій тощо);

·         теоцентричний принцип (таке розуміння світу, у якому джерелом і причиною всього виступає Бог);

·         теогуманістичний принцип (як варіант синергетичного принципу, який лежить в основі християнського вчення про взаємодію людини і Бога, про Боголюдину Ісуса Христа як взірця досконалої Людини. Поняття синергія, яке розробляється наукою синергетикою, набуває принципово нового значення);

·         дитиноцентризм як варіант гуманістичного принципу.

 

Основні дидактичні принципи програми:

 • науковості,
 • доступності,
 • наочності,
 • інтегративності,
 • системності.

Дотримуючись цих принципів, програма використовує надбання богословських християнських наук (християнська антропологія, моральне богослов'я, біблійна історія, бібліїстика, християнське мистецтво, українська християнська культура тощо), що вивчають людину, історію розвитку стосунків людини з Богом, тлумачення біблійних текстів, основи християнської етики, християнської культури, а також суспільних наук.

 

Основні принципи викладання програми:

·         принцип особистісної орієнтації (врахування неповторності психічних особливостей кожної дитини, наявність індивідуального підходу);

·         принцип наступності (полягає у наступності в реалізації змісту і завдань навчальних курсів та орієнтацію на практичне втілення засвоєних духовно-етичних засад як мотивацій життєтворчої особистості);

·         принцип соціальної відповідності (обумовлює необхідність узгодженості змісту та методів навчальних курсів з реальною соціальною ситуацією, в якій передбачається формування у школярів готовності до розв'язання життєвих проблем);

·         принцип превентивності (означає надання знань для профілактики негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, вироблення імунітету до негативних впливів соціального середовища, активне протистояння їм);

·         принцип життєвої смислотворчої самодіяльності (передбачає процес становлення особистості як творця і проектувальника свого життя, який уміє приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, повноцінно жити й активно діяти у динамічних життєвих умовах, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни);

·         принцип свободи совісті (обумовлює можливість вибору серед світських навчальних курсів такого, що найбільше відповідає світоглядним переконанням учнів та їхніх батьків).

 

Зміст та структура програми

 

Зміст програми складають три напрями:

1. Вивчення Біблії і розгляд прикладів із біблійної історії в аспектах етики вчинків, вирішень життєвих ситуацій та розвитку особистості віруючого, його ставлень до Бога і Божих настанов.

2. Вивчення основних засад християнської етики, які відображені в багатовіковій історії українського народу, його укладі життя, вирішенні ним основних життєвих ситуацій та на прикладах життя відомих подвижників благочестя і святих нашого краю.

3. Превентивне виховання на засадах християнської моралі, яке полягає у творчому вирішенні життєвих ситуацій, з якими діти і молодь зустрічаються в сучасному світі. Цей напрямок реалізується в ігрових ситуаціях, дискусіях, диспутах, екскурсіях та інших формах урочної та позаурочної діяльності.

 

В основу змісту курсу "Біблійна історія та християнська етика" покладено Святе Письмо Старого та Нового Заповітів, основні положення вчення Ісуса Христа та апостолів, канонічні першоджерела та свідчення авторитетів християнської церкви, художню літературну спадщину видатних українських та світових письменників, що містить зразки досвіду християнської культури тощо.

 

Міжпредметні зв'язки курсу простежуються безпосередньо у вивченні відповідних тем з курсу історії України, світової історії, української та світової літератури, у проведенні виховних годин, що сприяє різносторонньому оглядові та розумінню суті навчального матеріалу і змісту виховної ролі прикладів з історії та вчинків літературних героїв.

 

Структура програми передбачає 34 години викладання курсу "Біблійна історія та християнська етика" у кожному класі. Кожен річний курс має 1-2 години на регіональний компонент та підсумкове заняття-узагальнення до кожної теми. Розподіл годин у програмі орієнтовний. Залежно від методичних уподобань учитель може вносити зміни у розподіл часу на вивчення окремих питань і тем.

 

При укладанні програми використано такі матеріали:

1.      Біблійна історія та християнська етика. Програми для середньої загальноосвітньої школи. - Біла Церква, 1999. – 36 с.

2.      Біблійна історія та християнська етика. Програми для середньої загальноосвітньої школи. - Біла Церква, 2005. - 36 с.

3.      Етика: духовні засади. Проект програми. -  Київ: Православне педагогічне товариство, 2003. – 22 с.

4.      Основи православної культури. Програма для основного і старшого ступенів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв (5-11 класів.). - Вінниця, 2003.- 4 с.

5.      Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування (курси «Етика», «Основи християнської етики», «Основи релігійної етики»). Рішення колегії МОН України № 8/1-2  від 29 червня 2006р.

6.      Християнська етика в українській культурі. Програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: 2008.

 

Програма для початкової школи (1-4 класи) складається з таких основних блоків:

1. Світ, наповнений любов'ю (світоглядний).

2. Моя родина (рід, народ).

3. Добротолюбіє (Мудре слово книги).

4. Етика взаємин (Я і люди навколо мене).

5. Пізнаю і виховую себе в родині (4 клас).

Завдання курсу – ознайомлення з основними християнськими моральними цінностями; виховання почуття поваги до традицій роду, українського народу, любові до батьків і Батьківщини; формування особистості на засадах загальнолюдських цінностей (чесність, мудрість, щедрість, лагідність, покірність, справедливість, доброзичливість) та на основі українських християнських історичних традицій; сприяння глибокому пізнанню світу, самопізнанню, розкриттю та реалізації потреби творити добро; формування почуття національної гідності.

 

 

1 КЛАС (34 год.)

 

п/п

 

К-ть

год.

 

Зміст навчального матеріалу

 

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

Розділ І. Світ, наповнений любов'ю (9 год.)

 

 

1

 

 

 

1

Тема 1.

Я пізнаю світ.

Краса навколишнього світу.

Діти і природа (малювання).

 

Учень/ Учениця:

-    вирізняє красиве й некрасиве, корисне й некорисне в навколишньому світі;

-    пояснює описово (на первинному рівні) зміст вислову «краса навколишнього світу»;

-    розуміє важливість пізнання світу людиною (в роботі, в особистому досвіді людини);

-    називає деякі природні стихії, явища та істоти;

-    виявляє власний художній смак, описуючи явища природи, створюючи малюнок;

-    ставить за мету зберігати красу навколишнього світу.

 

2

 

 

1

Тема 2.

Мудрість створеного світу.

Творець. Дні творіння.

Учень/ Учениця:

-    називає кількість днів творіння та зміст справ, що були тоді виконані;

-    пробує розмірковувати, чому саме таким був порядок творення живих істот (від нерозумних істот до людини);

-    пояснює, чому людину вважаємо головною істотою в природі;

-    висловлює враження від почутого  та від  почуттів, що в нього виникли під час уроку (задоволення, інтересу, захоплення, любові до Творця тощо).

 

3

 

 

1

Тема 3.

Світ природи.

Постійність та змінність Божого світу. Пори року.

Спостереження за природою.

Учень/ Учениця:

- розмірковує про пори року та інші періодичні зміни в навколишньому світі;

- виявляє спостережливість і обізнаність про світ природи, що знаходиться в його близькому оточенні;

- розповідає в художніх образах про світ навколо себе (відомі вірші чи власні описи тощо);

- намагається ставити питання щодо можливостей пізнання людиною різних об'єктів природи та самої себе.

 

4

 

 

 

1

Тема 4.

Людина – вінець творіння.

 Душа людини.

Життя перших людей у раю.

 

Учень/ Учениця:

- має початкові  уявлення про Божий план створення людини та про життя людей у раю;

- розмірковує про зміст життя і про мету праці людини в цьому світі;

- пробує визначити здібності своєї душі, які Бог дав для розвитку впродовж життя (розум, добре серце, волю, гарні задатки до навчання і роботи);

- виховує в собі повагу до людської праці, яка сприяє здійсненню Божого Промислу.

 

5

 

 

1

Тема 5.

Турбота Творця про нас.

Учень/ Учениця:

- висловлює свої міркування про зміст турботи Бога щодо кожної людини (і, особливо,  для самої дитини);

- виховує в собі почуття обов'язку і відповідальності за дари, якими Бог обдарував людину, на відміну від інших живих істот (розум і вільна воля);

- розвиває вміння робити висновки на основі нових знань (бути відповідальним за весь живий світ, дружити з іншими, не ображати їх, не марнувати час на недоречні справи, а слугувати Богу і людям своїми здібностями).

 

6

 

1

Тема 6.

Ангельський світ.

Ангел-хранитель.

День тезоімеництва.

Традиція святкування: вітання рідних, друзів. Виготовлення листівок.

Учень/ Учениця:

- виявляє різноманітні почуття та робить власну оцінку цих почуттів від отриманих знань про існування ангельського світу (а особливо, про свого Ангела-охоронця);

- пригадує відомі свята і характеризує їх призначення;

- усвідомлює, чим відрізняється свято свого Ангела-покровителя;

- вчиться висловлювати зміст власних переживань, коли свято приходить у дім (день тезоімеництва свого чи близьких);

- застосовує набуті уміння для виготовлення подарункової листівки.

 

7

 

 

1

Тема 7.

Плоди земні.

Хліб земний та Небесний.

Розповідь про мандрування

зернятка. Прислів'я про хліб.

 

Учень/ Учениця:

- роздумує про відомі знання на тему «плоди земні», про потребу берегти і шанувати людей праці;

- ознайомлюється  з історією створення хліба, який ми маємо на своєму столі;

- наводить власні спостереження про працю хлібороба, пекаря, агронома тощо;

- відповідає на питання, для чого людині Господь заповідав пам'ятати про хліб Небесний (про благодать, з якою люди роблять добрі справи в ім'я Господа, та про духовні дари);

- розуміє, чому люди повинні мати духовний (Небесний) хліб і що для його отримання треба робити (жити за Божими заповідями);

- знає і називає прислів'я про хліб земний та Небесний.

8

 

1

 

Тема 8.

Світ потребує нашої любові. Бережімо красу природи.

Учень/ Учениця:

- пробує пояснити причини занепаду краси і сили (потенціалу) природного середовища (забруднення річок, землі, спустошення її природних запасів тощо);

- відстоює думку про необхідність захисту й збереження природного середовища, відповідальність за це кожної людини;

- пробує розглядати різні шляхи, якими людина може прикрасити навколишній світ (справами добра і примноження любові до усіх Божих створінь);

- малює (ліпить тощо) свої уявлення на тему «Бережімо красу природи»;

- виконує пісні та читає вірші за темою.

9

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Учень/ Учениця:

- пояснює зміст вивчених понять і називає завдання людини щодо збереження самої людини і світу (у відповідності до Божого плану про обов'язки людини в цьому світі);

- пробує висловлюватися на теми, що особливо припали до душі дитини (вчиться спостерігати за власними думками та почуттями, дає їм оцінку);

- порівнює набуті знання з попередніми знаннями про навколишній світ.

 

Розділ ІІ. Моя родина ( 9 год.)

 

10

1

Тема 1.

Наш рід. Ми –християни.

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з поняттями «рід», «родина», «рідня», «християнська родина»;

- співає пісні та читає відомі вірші на теми «рід-родина-сім'я» тощо;

- відчуває потребу поділитися з іншими власними переживаннями від почутого (співчуття, душевність);

- вчиться сприймати думки інших, виявляти проникливість і турботу про почуття інших.

11

 

1

 Тема 2.  

Мамині радощі та турботи.

 

Учень/ Учениця:

- віддає пошану турботам матері про сім'ю та про дітей, висловлює свої почуття з цього приводу;

- пропонує різні способи надання допомоги не тільки своїй мамі, але й усім мамам (власними справами, які допомагають мамі і плекають любов у родині);

- наводить приклади з життя про долі різних мам, про те, як їхні діти висловлюють свою любов;

- співає пісні і читає вірші за темою.

12

 

 

1

Тема 3.

Шануй своїх батьків.

 

 

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється  з Божою заповіддю шанувати батьків;

- вирішує для себе, як сам (сама) ставиться до своїх батьків (розвиток критичного мислення, співчуття тощо);

- розвиває уявлення про добрі справи для збереження миру та злагоди у своїй сім'ї (молитва за батьків, посильна допомога і турбота про них, намагання догодити їм навчанням і добрими справами).

13

 

1

Тема 4.

Любов – основа родинної єдності.

 

Учень/ Учениця:

- називає ознаки проявів любові між людьми близького оточення;

- намагається розмірковувати про зміст духовної любові до Бога, до Божих створінь, до всіх людей;

- визначає ознаки духовної єдності в родині (піклування один про одного не лише у мирських справах, а, найголовніше, – у справах духовної турботливості: праця кожного над собою і своїми вадами, примноження любові до людей);

- вказує на прикладах родинних свят про турботу й любов у проявах один до одного.

14

 

1

Тема 5.

Творити непомітно добро людям.

Життя святого Миколая.

 

Учень/ Учениця:

- навчається співчувати людям (на прикладі життя святого), які потрапляють у різні життєві негаразди, прислухатися до голосу своєї совісті;

- відповідає на запитання, що є добрим з погляду християнського милосердя (творити добро непомітно, з любов'ю і без образ);

- відчуває нові почуття, що виникають від почутого (захоплення і любові до святого);

- називає головні перешкоди на шляху прояву кращих рис, що відповідають творенню добра непомітно (власна пиха, бажання слави і почестей).

15

 

1

Тема 6.

Свято в твоїй родині.

Гостинність.

 

Учень/ Учениця:

- дізнається про прояви духовної щедрості (співчуття, тактовність, доречність, щирість);

- ознайомлюється  з правилами християнської гостинності і вітань між людьми;

- розмірковує над причинами того, чому люди перестають вітати один одного, нехтують добрими словами і корисним для душі  спілкуванням;

- моделює різні ситуації дій однолітків (але без нанесення образ один одному).

16

 

1

Тема 7.

Різдво Христове.

Підготовка до свята.

 

Учень/ Учениця:

- розвиває здібності (співати, грати, читати вірші тощо) щодо прояву пошани до Бога, Який прийшов у цей світ задля щастя людей;

- ставить різні запитання стосовно історії виникнення свята і звичаїв, які пов'язані зі святом;

- розмірковує про долю тих людей (дітей), які не мають можливості гарно відсвяткувати чи взагалі не святкують Різдво Христове (розвиток співчуття та бажання добрих справ, милосердя).

17

1

Тема 8.

Святвечір у родині.

Учень/ Учениця:

- розповідає про звичаї власної родини святкувати Святвечір, відвідувати святкову службу Божу тощо;

- проявляє спостережливість (пригадує, як інші люди, їхні родини святкують Різдво Христове);

- виявляє обізнаність щодо святкових заходів цього вечора (облаштування оселі, подарунки, приготування страв тощо);

- виконує святкові пісні та читає вірші.

18

1

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Учень/ Учениця:

- підводить підсумки набутим знанням, узагальнює й аналізує, для чого ці знання йому (їй) потрібні;

- знає задля чого потрібно збереження традицій пошанування наших батьків, любові до України, роду християнського.

 

Розділ ІІІ.  Добротолюбіє (10 год.)

 

19

1

Тема 1.

Життя прожити – хороші справи зробити.

Учень/ Учениця:

-    розглядає й аналізує приклади хороших справ за поданим вчителем навчальним матеріалом;

-    вчиться аналізувати власні вчинки; 

-    виховує в собі почуття любові та вдячності до Бога, бажання робити добрі справи.

20

1

Тема 2.

Ввічлива людина: яка вона? Обговорення моральних ситуацій.

Учень/ Учениця:

- дотримується правил гарної поведінки та ознак ввічливої людини;

- наводить приклади поведінки в різних ситуаціях;

- бере участь в обговоренні      моральних ситуацій;

- знає про моральні й аморальні вчинки, уникає останніх.

21

1

Тема 3.

Милосердя та співчуття.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє і вміє співчувати людям, які опинилися у важких життєвих  ситуаціях;

- знає і наводить приклади поблажливого ставлення до себе своїх близьких та товаришів;

 - відчуває власні провини, які чинить іншим, аналізує їх зміст.

22

1

Тема 4.

Лагідність і гнів.

Читання повчальних оповідань.

 

Учень/ Учениця:

- розглядає життєві  ситуації (про лагідність та гнів);

- розуміє зміст гнівливих вчинків і небезпеку перебування у гніві;

- розглядає лагідність як рису духовної людини, як дар Божий;

- має можливість узгодити набуті знання із власним досвідом;

-  розвиває навички читання прозових творів та віршів.

23

1

Тема 5.

Доброзичливість і вдячність. Великдень у християнській родині.

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється зі звичаями та обрядами святкування Великодня;

- розуміє значення подвигу Ісуса Христа для людства;

- розвиває свої душевні якості доброзичливості і вдячності Богу за Його любов до нас;

- виконує пасхальні пісні та вірші.

24

1

Тема 6.

Стриманість бажань.

Послух.

 

 

Учень/ Учениця:

- розуміє необхідність для людини виховувати стриманість у бажаннях, бути слухняним;

- знає про духовні правила керування своїми бажаннями (на прикладах із житій святих);

- розвиває навички послуху.

25

1

Тема 7.

Про чесність і правдивість.

 

 

Учень/ Учениця:

- розуміє зміст понять чесність і правдивість, вміє розрізняти чесні вчинки;

- знає, що Богу є вгодним бути чесним і правдивим, що такими були святі люди;

- вміє наводити приклади чесних і безчесних вчинків;

- знає вислови про чесність і правдивість. 

26

 

Тема 8.

Скромність прикрашає людину.

Учень/ Учениця:

- розрізняє поняття скромність і сором'язливість, знає прояви їх у вчинках людей;

- наводить приклади сором'язливості в різних ситуаціях;

- ознайомлюється з висловами про скромність та її прояви в різних випадках.

27

 

Тема 9.

Добрі та погані вчинки (добро і зло).

Дорога до правдивого життя. Малюнки до теми:

 "Щастя бути Людиною!"

Учень/ Учениця:

- знає про справи добра, вміє назвати основні риси добрих вчинків (узгодженість їх із Заповідями Божими);

- ознайомлюється  з помилковим розумінням добра і зла (справи без врахування обов'язків людини перед Богом);

- виконує малюнок на задану тему;

- розвиває спостережливість та естетичні почуття.

28

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Учень/ Учениця:

- наводить приклади доброчесних вчинків та проявів доброї поведінки;

- знає та може розрізнити різні прояви у відношеннях між людьми та навколишнім світом;

- робить узагальнення щодо існування у світі добра та зла.

 

Розділ IV. Мудре слово книги (6 год.)

 

29

1

Тема 1.

Освіта.

Для чого людині освіта?

Я – школяр, моє місце у школі.

Учень/ Учениця:

- розкриває для себе новий зміст поняття «освіта», як реалізація Божого плану щодо розвитку здібностей людини і життям людини у благодаті знань від Бога;

- навчається розмірковувати про своє навчання, про набуті знання та їх використання;

- знає, що Бог створив людей для постійного навчання та удосконалення своєї особистості (наводить приклади зі Святого Письма).

30

1

Тема 2.

День слов'янської писемності та культури. Слов'янська азбука. Розфарбовування слов'янських літер.

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з історією створення слов'янської писемності;

- знає назви окремих слов'янських літер та слова із ними, їх тлумачення, духовний зміст;

- вчиться навичкам написання і розфарбовування слов'янських літер;

- читає вислови про слово з підручників 18-20 ст.

31

1

Тема 3.

Казка – бажання дива, радості й ствердження добра.

Всепереможна сила Добра у світі казкових героїв.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє зміст казок, приховане в них повчання, що треба знайти людині;

- відповідає на запитання вчителя, сам ставить запитання до тексту;

- розглядає внутрішні потреби людини у казкових творах, в очікування дива тощо;

- знає, чому добро завжди перемагає.

32

1

Тема 4.

Свято Матері (Три матері: та, що народила, мати Україна, Мати усіх християн).

 

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з особливостями святкування свята Матері, його традиціями тощо;

- виконує пісні й читає вірші про свою матір;

- знає зміст прохань до Божої Матері;

-  може розповісти, як треба шанувати матір Україну.

33

1

Екскурсія "Краса храму ".

 

Учень/ Учениця:

- знайомиться з церковною культурою рідного краю;

- вчиться церковному етикету та культурі спілкування в храмі.

34

1

Заключний урок на тему: "Дивуємося красою світу " або "Все це – дари Божі ".

Тематичне оцінювання.

 

Учень/ Учениця:

- висловлює свої почуття та думки з приводу краси навколишнього світу і Його Творця;

- знає і може назвати дари Божі, які є в людині та явлені в природі;

- розуміє, як і для чого треба вчитися жити за Божими Заповідями і настановами.
 

2 КЛАС (34 год.)

 

п/п

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

Розділ І. Світ, наповнений Любов'ю (9 год.)

 

1

 

 

1

Тема 1.

 Дивосвіт навколо нас.

 

Учень/ Учениця:

- відзначає дивовижне в природі, в речах, що оточують людину щодня;

- знає, що усі творіння природи дають нам можливість застосування власних здібностей та талантів;

- формує відповідальне ставлення за збереження і розвиток довкілля, його краси та гармонії.

2

 

1

Тема 2.

Цінність людського життя.

Адам та Єва.

Учень/ Учениця:

- знає про дар людського життя, даного Богом людині для набуття досконалості;

- ознайомлюється  зі свідченням про появу Адама та Єви, перших людей (за Святим Письмом).

- цінує життя і вчиться висловлювати свою вдячність Богові.

3

 

1

Тема 3.

Життя в раю.

Життя у взаємній любові.

Спокуса.

 

Учень/ Учениця:

- розглядає життя Адама та Єви в раю, їхній життєвий шлях, помилки та наслідки гріха, який вони вчинили;

- розмірковує над тим, як повинна людина не спокушатися і вчасно каятися.

4

 

 

1

Тема 4.

Голос совісті.

 

Учень/ Учениця:

 - розуміє потребу людини мати чисту совість, що не буде тебе засуджувати;

- із запропонованих вчителем  оповідань вибирає вчинки, які роблять люди без совісті та вчинки за голосом совісті;

- знає вислови про совість.

5

 

1

Тема 5.

Добро.

Перешкоди у виборі добра.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє  важливість добрих вчинків, але знає і обмеження, коли добро може виявитися злом (добро, що не відповідає заповідям Божим);

- знає на прикладах з життя святих, як «наше» добро легко може перетворитися на зло (коли ми намагаємось просити Бога за людей, які не зможуть понести тягар Божих дарів – владу, багатство тощо);

- роздумує над причинами перешкод, які може мати людина у виборі добра (перш за все, коли вона не керується Божими настановами і законами).

6

1

Тема 6.

Ти у храмі.

Скинія – перший храм.

Пророки та пророцтва.

 

 

Учень/ Учениця:

- розуміє значення окремих елементів храмової архітектури, побудову першого храму;

- знає призначення служіння пророків, значення пророцтв;

- вміє переказати біблійну історію створення першого храму;

- знає імена деяких пророків, особливості їхніх пророцтв і служіння Господу.

7

 

1

Тема 7.

Хрест як символ спасіння.

 

 

Учень/ Учениця:

- може розповісти про хрест як символ спасіння;

- пояснює існування різних форм хреста і використання хреста в церковному устрої;

- знає історії виникнення свят, що пов'язані з хрестом;

- може розповісти про власні переживання і почуття, що пов'язані з хрестом.

8

 

1

 

Тема 8.

Вдячність до тих, хто пожертвував

собою заради нас.

Славні сини і доньки України.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє значення подвигу і подвижницького служіння людей;
- наводить історичні приклади жертовності синок і дочок України;

- виконує вірші та пісні на запропоновану тему;

- може навести приклади жертовності  у наш час.

9

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

 

Учень/ Учениця:

- уміє поставити запитання за темою та відповісти на запитання вчителя;

- ставить собі за мету підтримувати духовні традиції служіння ближнім як прояву любові до Бога і до України.

 

Розділ ІІ. Рід. Родина. Сім'я (9 год.)

 

10

 

1

Тема 1.

Любов і злагода – основа сім'ї.

Учень/ Учениця:

- знає про необхідність любові та злагоди в сім'ї;

- розуміє та виконує свої обов'язки по хатній роботі, знає про необхідність їх виконання;

- наводить приклади із життя сімей, які живуть у мирі та любові;

- вміє пояснити причини руйнування любові та злагоди в сім'ї.

11

 

1

 Тема 2.

Обов'язки дітей у сім'ї.

Брати та сестри.

 

Учень/ Учениця:

- може назвати обов'язки дітей у сім'ї;

- наводить приклади дружніх стосунків між братами та сестрами під час виконання своїх хатніх обов'язків;

- розглядає суперечки, які можуть виникати між братами та сестрами, пропонує шляхи розв'язання конфліктів християнськими методами;

- наводить повчальні історії  сімейних стосунків із житій святих.

12

 

 

1

Тема 3.

 Слово про батьків:

наші небесні та земні

покровителі-захисники.

 

Учень/ Учениця:

- пізнає, що батьками є як наші земні, так і небесні покровителі-захисники (наші святі);

- ознайомлюється з випадками із життя, що свідчать про допомогу наших небесних покровителів;

- визначає особливу роль у пошануванні Божої Матері як матері усіх християн;

- виконує пісні, присвячені нашим земним та небесним батькам.

13

1

Тема 4.

Іменини.

Хрещені батьки.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє, що існують хрещені батьки, які даються Господом для духовної підтримки дитини та для настанови у вірі;

- знає своїх хрещених батьків, може розповісти про свої стосунки з ними;

- наводить приклади із життя християн про їхні стосунки з хрещеними батьками, їх вплив на формування особистості хрещених дітей.

14

 

1

Тема 5.

 Нехай привітність і гостинність дарує радість спілкування.

Поспішаймо робити добро.

 

Учень/ Учениця:

- готує подарунки для молодших братів (сестричок) до зимових християнських свят;

- знає про правила дарування та отримання подарунків;

- розуміє значення привітності і гостинності для спілкування у дружній атмосфері.

15

 

1

Тема 6.

Християнські свята.

Святитель Миколай, архієпископ

Мір Лікійських,  чудотворець. Турбота про бідних та справи милосердя.

 

Учень/ Учениця:

- бере участь у святковій виставі на честь святителя Миколая Чудотворця;

- знає з житія святого його основні справи милосердя та турботи про бідних;

- вміє виконувати святкові вітальні пісні;

- дарує власноруч зроблені подарунки для молодших дітей (братів, сестричок).

16

1

Тема 7.

Різдво Христове – радість для

всіх людей. Дари волхвів.

Виготовлення різдвяного вертепу.

 

Учень/ Учениця:

- бере участь у виготовлені фігурок персонажів для різдвяного вертепу;

- вміє переповісти історію про народження Ісуса Христа, про символічне значення дарів волхвів та про події, що відбувалися після народження;

- застосовує свої уміння та навички у процесі  виконання творчої роботи (самостійної та групової).

17

1

Тема 8.

Святки.

Колядуємо разом.

 

 

Учень/ Учениця:

- виступає з піснями та віршами у святковій виставі;

- знає традиційні та нові колядки;

- вміє розповісти про зміст колядок і дій колядників у святкові дні.

18

 

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Учень/ Учениця:

 - знає та може відповісти на основні запитання до теми;

- розуміє необхідність знань про етику відносин та культуру спілкування між людьми;

- може розповісти про зміст християнських свят і виконати святкові вірші, пісні.

 

Розділ ІІІ.  Добротолюбіє (11 год.)

 

19

 

1

Тема 1.

 Ми та наші вчинки.

 Наші гріхи та чесноти.

 

 

 

Учень/ Учениця:

- поглиблює знання відносно виникнення в людей гріхів та чеснот, їх прояви в поведінці та стосунках між людьми;

- знає, як треба долати гріховні прояви в собі, як працювати над розвитком гарних рис своєї душі;

- вміє робити перші кроки щодо запобігання виникненню гріховних станів у самому собі (як не ображатися, бути слухняним, доброзичливим тощо).

20

 

1

Тема 2.

Надія, віра і любов.

Учень/ Учениця:

- знайомиться з проявами у людей головних християнських чеснот (віра, надія і любов);

- знає дещо про духовний зміст і характер проявів цих чеснот у людині;

- вміє навести приклади з життя за темою.

21

 

1

Тема 3.

Не сотвори собі кумирів.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє необхідність розрізнення справжніх та мінливих цінностей;

- знає про основних кумирів нашого часу та про боротьбу із ними (особливо із залежностями);

 - може навести приклади виховання за цією заповіддю (за матеріалом уроку).

22

1

Тема 4.

Слухняність і непокора.

Учень/ Учениця:

- розуміє необхідність розвитку слухняності, особливо у вихованні християн;

- може назвати негативні звички, що виникають від непокори людини (згідно з християнськими заповідями);

- розвиває спостережливість і наполегливість у вихованні гарного характеру.

23

1

Тема 5.

 Неділя як свято в житті людини.

Про добрі справи та неробство.

 

Учень/ Учениця:

- дізнається про духовний зміст свята та про особливості його проведення;

- пробує аналізувати своє ставлення до розподілу часу впродовж дня (тижня);

- знає про вплив наших добрих справ на подальше життя;

- наводить приклади власного відвідування недільних богослужінь.

24

1

Тема 6.

Шануй своїх батька й неньку.

Бажання стати кращим.

Великдень у християнській родині.

 

Учень/ Учениця:

- вивчає можливості людей, завдяки яким вони стають кращими, дотримуючись заповіді Божої шанування своїх батьків;

- знає приклади з життя інших та може навести приклади зі свого життя про ставлення до батьків;

- знає вислови та міркування святих отців про вплив батьків на виховання дітей;

-    розказує про свої сімейні традиції святкування Великодня.

25

1

Тема 7.

Відповідальність.

 

 

 

Учень/ Учениця:

- знає основні вимоги щодо відповідальної поведінки, до виховання сильного характеру;

- називає власні риси, які він (вона) бажає змінити або покращити;

- має досвід прийняття відповідальних рішень (наводить приклади з власного досвіду).

26

1

Тема 8.

Поняття стриманості та вседозволеності.

Заохочення до стриманості у своїх вчинках та бажаннях. Скромність і добропорядність.

 

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з поняттям стриманості й вседозволеності, скромності та добропорядності,  розмірковує над цим;

- навчається, яким чином можна досягти стриманості в окремих випадках;

- знає вислови про стриманість і вседозволеність, скромність і добропорядність.

27

1

Тема 9.

Чесність і правдивість.

Ніколи не бери чужого.

 

Учень/ Учениця:

- розмірковує на теми чесності та правдивості, що стосуються виконання заповідей Божих;

- розуміє зміст виразу «ніколи не бери чужого»,  наводить приклади з життя.

28

1

Тема 10.

Роби добро безкорисливо.

Добрі вчинки приховуй.

Не докоряй і не засуджуй.

 

Учень/ Учениця:

- тлумачить духовно-моральний зміст висловлювання «роби добро безкорисливо»;

- може навести приклади добрих вчинків, що потребують прихованості;

- може пояснити необхідність того, щоб не докоряти і не засуджувати людей.

29

1

Тематичне оцінювання (творча робота)

«Покликання людини – відчути й зберегти красу»

«Коли я щасливий...»

 

Учень/ Учениця:

- розуміє необхідність і може пояснити на прикладах переживання людини, яка відчуває та зберігає красу навколишнього світу;

- наводить описи стану щастя, коли людина спостерігає красу (у творах мистецтва чи з власного досвіду).

 

Розділ IV. Мудре слово книги (5 год.)

 

30

1

Тема 1.

"Спочатку було Слово".

Слово – дар Божий.

Дар слова, добре слово, мудре слово.

Учень/ Учениця:

- розуміє зміст висловів про слово;

- розмірковує про необхідність вивчати Слово Боже – Святе Письмо;

- знає про негативні наслідки вживання лихих і образливих слів, зухвалого ставлення до Слова Божого.

31

1

Тема 2.

Слово усне та слово писемне. 

Слово Боже – найголовніша  книга Біблія.

Поняття про Дитячу Біблію (ознайомлення з книгою).

Учень/ Учениця:

- знає і може розрізняти різні  словесні утворення (усне слово – казки, пісні, прислів'я, колискові; писемне слово – історії літер та азбуки, граматики тощо);

- ознайомлюється  з Біблією як найголовнішою книгою християн;

- розвиває в собі благоговійне відношення до Біблії;

- читає та переповідає окремі історії  Дитячої Біблії.

32

1

Тема 3.

 Святий благовірний князь Ярослав Мудрий, створення бібліотеки при Софійському соборі у Києві.

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з діяльністю святого Ярослава Мудрого та історії створення ним бібліотеки при Софійському соборі в Києві;

- розмірковує про вплив книг на формування гарних чи поганих звичок у людей;

- може розповісти про бібліотеку, яку відвідує.

33

1

Тема 4.

Свято жінок-мироносиць.

День Матері.

 

Учень/ Учениця:

- знає про важливість шанування жінок, зокрема своєї родини (матері, бабусі, сестрички);

- вміє розповісти про свої добрі вчинки в цей день;

- вміє виконати пісню чи прочитати вірш на тему свята.

34

1

Підсумковий урок. "Вчимося творити добро ".

Учень/ Учениця:

- розмірковує на тему уроку «Вчимося творити добро»;

- вміє навести приклади добра, зла та вчинків, що їх породжують;

- знає про негативні наслідки нехтування добрими справами та забуття своїх обов'язків перед Богом.

 

3 КЛАС (34 год.)

 

п/п

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

Розділ І. Світ, наповнений любов'ю (7 год.)

 

1

 

 

1

Тема 1.

 Що є моє "Я".

Совість, розум, воля – властивості душі.

Як наситити душу добром?

Учень/ Учениця:

- знайомиться з деякими основними властивостями людської душі, вміє описати їхнє призначення;

- намагається описати прояви властивостей  душі в різних моральних випадках (докори совісті, слабка воля, сила волі, мудрий розум, слабкий розум тощо);

- розбирає зміст висловів про властивості душі, яка любить Бога;

- знає, чим повинна сповнюватися душа (добрими справами і вчинками, угодними Богу).

2

 

1

Тема 2.

Цінність людського життя.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє, що людське життя має свою цінність, що життя дав нам Бог;

- знає про духовні правила безпеки (виконання Божих настанов);

- вміє пояснити на прикладах важливість життя і те, як люди не бережуть його, відступаючи від Бога;

- розбирає приклади, ставить запитання за темою.

 

3

 

1

Тема 3.

 Гріхопадіння.

Хто нас рятує від гріха.

Жертовна любов Бога до людей.

 

 

 

Учень/ Учениця:

- розглядає причини гріхопадіння людей (первісних та сучасних);

- розуміє небезпеку покладання надії на себе у боротьбі з гріховними звичками (самовпевненість і покладання надій на власні сили);

- визначає для себе шляхи подолання  самовпевненості та необхідності бути з Богом, Який Своїм життям приніс за нас жертву;

- відчуває вдячність Богу за Його жертовну любов до людей.

4

 

 

1

Тема 4.

 З любов'ю до людей.

 Любов – милосердя.

 

 

Учень/ Учениця:

- розуміє зміст поняття «любов-милосердя», наводить приклади милосердних вчинків;

- знає про необхідність виховувати у собі жертовну та милосердну любов до людей заради Бога;

- може навести приклади з власного досвіду про жертовність та милосердя.

5

 

1

Тема 5.

Дорога до храму.

Духовний поклик людини йти

до Бога.

 

Учень/ Учениця:

- знає про зміст духовного поклику людини йти до Бога;

 - розуміє важливість відносин людини з Богом (відвідування храму Божого, виконання Божих настанов, творення гарних вчинків тощо);

- знає про шляхи духовних поневірянь людей, коли вони відступають від Бога;

- виховує почуття відповідальності за свої стосунки з Богом, за власну душу та духовне здоров'я.

6

1

Тема 6.

 Християнські символи та їх значення.

 

 

Учень/ Учениця:

- розрізняє значення окремих християнських символів та їх застосування сьогодні;

- вміє використовувати набуті знання про християнські символи під час вивчення інших предметів та у повсякденному житті;

- намагається дотримуватися шанобливого ставлення до християнської символіки та почуттів віруючих людей.

7

 

1

Тематичне оцінювання

Підсумкове узагальнення вивченого.

 

Учень/ Учениця:

- знає основний зміст вивченої теми та вміє давати відповіді на запитання вчителя;

- розрізняє свої почуття поваги до людей, які вміють любити по-справжньому (любов-жертовність, любов-милосердя);

- може навести приклади з життя, пов'язані з храмом і церковною символікою.

 

Розділ ІІ. Етика взаємин (9 год.)

 

8

 

1

Тема 1.

Краса людських взаємин.

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з різними проявами людських стосунків;

- вчиться розрізняти красу в людських взаєминах;

- знає про вплив духовних стосунків на розвиток особистості, та, навпаки, про вплив бездуховності на людину;

- може навести приклади з літератури та Святого Письма про стосунки людей, які були християнами.

9

1

 Тема 2.

Жити в мирі та злагоді з іншими.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє потребу людини жити в злагоді з іншими;

- аналізує  приклади, запропоновані вчителем, дає їм моральну оцінку;

- знає правила християнського сумління в поводженні між людьми та Богом.

10

 

 

1

Тема 3.

 Заздрість.

Як з нею боротися?

 

 

 

Учень/ Учениця:

- розуміє причини виникнення заздрісних стосунків, може розібрати їх зміст (приклади вчителя);

- ознайомлюється  з думками святих отців про боротьбу із заздрістю;

- пропонує духовні шляхи боротьби із заздрістю.

11

1

Тема 4.

Милосердя – це відгук на чужий біль.

Учень/ Учениця:

- може розмірковувати над поняттям милосердя як Божого дару в людині;

- ознайомлюється з прикладами з житій святих людей, історичних осіб, які мали такий дар;

- розрізняє зміст понять «сестра милосердя», «милосердні вчинки».

12

1

Тема 5.

Вмій слухати та почути інших.

Добрі справи для ближнього.

 

Учень/ Учениця:

- вчиться розуміти внутрішній зміст почутого від інших (добре чи зле говорять люди);

- відчуває потреби інших людей, робить висновки про корисність (некорисність) виконання прохань інших;

- знає про духовний закон «не зашкодити» собі та іншим;

- розрізняє справи добрі та такі, що зовні можуть здаватися добрими.

13

1

Тема 6.

Чого в інших не любиш,

 того й сам не роби.

 

Учень/ Учениця:

- дізнається, що зазвичай наші погані звички ми самі не бачимо, але помічаємо їх в інших;

- бажає бути уважним щодо власних вад та поганих звичок, боротися з ними;

- вчиться допомагати собі та іншим позбавлятися за допомогою Божою цих вад, не засуджувати людину, а бачити, що їй потрібна допомога.

14

1

Тема 7.

Чистота думок і вчинків людини.

 

Учень/ Учениця:

- може розмірковувати про поняття «чистота думок», «чистота вчинків»;

- дає роз'яснення цим явищам (за прикладами вчителя);

- розуміє витоки чистоти (в допомозі Божій, що надається серцю, люблячому Бога);

- виховує в собі любов до Бога, до святих, які були зразками людей, що мали чисті думки та вчинки.

15

1

Тема 8.

Радість Різдва Христового.

 

Учень/ Учениця:

- знає зміст свята Різдва Христового, може розповісти про звичаї, пов'язані зі святом;

- може виконати святкові пісні та вірші;

- знає символіку свята, може пояснити святкові сюжети на іконах, у віршах тощо;

- розуміє велику радість Різдва  та переживає її разом з усім християнським народом України.

16

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Учень/ Учениця:

- використовує набуті знання та вміє їх застосовувати на практиці;

- може навести приклади, поставити запитання, дати уточнення;

- розвиває свої природні властивості духовної природи.

 

Розділ ІІІ.  Добротолюбіє (9 год.)

 

17

1

Тема 1.

Святість імені.

Учень/ Учениця:

- розмірковує над значенням наших імен, називає святих наших покровителів, знає історію їхнього життя і подвигів;

- може пояснити, чому ім'я є святим для нас та як потрібно берегти його честь;

- наводить приклади (вірші, прислів'я та крилаті вирази про імена людей);

- знає імена друзів, їх значення та походження, дати святкувань пам'яті улюблених святих.

18

 

1

Тема 2.

Правда в житті людини.

Учень/ Учениця:

- розуміє, що правдою скеровуються всі вчинки людей, які обрали Христа своїм Богом;

- пам'ятає, як Христос вчив людей бути щирими в серці, мати правду (істину) за основу власних вчинків, захищати її всіма ділами і життям;

- наводить приклади людей, які йшли за Христовою правдою навіть на смерть (приклади з житій святих);

- знає свята, які присвячені цим святим людям-правдолюбцям.

19

1

Тема 3.

Свобода вибору людини. Відповідальність.

 

 

Учень/ Учениця:

- розуміє, що свобода вибору покладає на людину відповідальність за прийняті рішення;

- знає про власну відповідальність і як про неї забувають (випадки безвідповідальності);

- засуджує безвідповідальність (власну та інших) за погані вчинки;

- наводить приклади відповідального (безвідповідального) ставлення людей, думки святих про ці явища.

20

1

Тема 4.

Чесноти та гріхи.

Любити людину такою,

якою вона є.

 

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з твердженням, що людину треба любити, тому що вона є образом і подобою Божою;

- знає та може навести деякі чесноти та протилежні їм гріхи людей;

- розуміє обмеженість людського розуму щодо повноти пізнання вислову «любити людиною такою, як вона є», та потребу керуватися в цьому Божими настановами;

- виховує вміння співчувати людині, яка живе гріховним життям, намагатися долучати її до чесного життя;

- наводить приклади з житій святих, які вчили власним життям, своїми чеснотами, допомагали іншим виліковуватися від гріхів.

21

1

Тема 5.

Заповіді як моральні закони.

 

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з християнськими моральними законами – Заповідями Божими;

- може навести приклади виконання та порушення їх сучасною людиною (в сім'ї, школі, суспільстві);

- знає та може навести приклади з власного досвіду виконання та порушення цих моральних законів;

- розуміє потребу християн бути досконалими і гідними Христа.

22

1

Тема 6.

Найбільші цінності в житті.

 

Учень/ Учениця:

- розуміє зміст та значення цінності бути з Богом і долучитися Царства Небесного, жити в благодаті Божій;

- знає про необхідність глибокої й щирої віри, добрих справ для повноти духовного життя християнина;

- може навести приклади з життя (з літератури, житій святих) про людей, які за життя були в повноті Божої благодаті.

23

1

Тема 7.

Приклади християнської святості. Подвижники християнської віри.

Учень/ Учениця:

- знайомиться з прикладами християнської святості (апостоли, мученики, сповідники, преподобні, святителі, блаженні та інші);

- знає та може назвати святих свого краю (духовних покровителів краю, церковної обителі тощо);

- докладно ознайомлюється  з особливостями життя подвижників християнської віри наших часів.

24-25

2

Тема 8.

Великдень – перемога над злом. Свято у моїй родині.

 

 

 

Учень/ Учениця:

- бере участь у Великодній виставі, проявляє свої творчі здібності та душевні якості;

- вчиться розуміти духовний зміст свята та вчинків людей, які святкують це свято в родині;

- знає та може розповісти про особливості святкової служби, про зміст окремих дій.

26

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

 

Учень/ Учениця:

- може розповісти про основні тематичні поняття, навести  приклади;

- ставить за мету дотримання християнських чеснот і виховання власної волі та характеру.

 

Розділ IV. Пізнаю та виховую себе в родині (7 год.)

 

27

1

Тема 1.

Світ моїх захоплень.

Наше дозвілля.

Гра за правилами.

 

Учень/ Учениця:

- знає про корисність і некорисність справ, якими може займатися людина;

- намагається розібратися у корисності власних справ;

-  розуміє шкідливість, яку можуть наносити окремі ігри і некорисне дозвілля;

- може запропоновувати різні шляхи протидії беззмістовному дозвіллю (біля телевізора, за комп'ютером).

28

1

Тема 2.

 Мій реальний та уявний світ.

 

 

Учень/ Учениця:

- розрізняє реальний та уявний світ, через який люди можуть потрапляти у залежності;

- знає про духовні засоби безпеки проти залежностей людей від перебування в уявному світі;

- наводить приклади вразливості дітей і підлітків сучасними засобами, що породжують віртуальну реальність.

29

1

Тема 3.

Обережно – небезпека!

Правила на кожен день.

Учень/ Учениця:

- розмірковує над правилами на кожен день, які мають християни для духовної безпеки своєї душі;

- навчається мудрих порад святих отців, які досягли майстерності (святості) в боротьбі з уявним світом, який  породжують пристрасті людей та духовні істоти зла (ангели, що відпали від Господа).

30

1

Тема 4

Символи родини, народу та  держави (хрест, прапор, герб, гімн, родинні реліквії).

Учень/ Учениця:

- ознайомлюється з християнською символікою, що використовується в державних символах та атрибутиці;

- розуміє значення родинних реліквій духовного значення;

- знає та виконує пісні, вірші на запропоновану тему.

31-32

2

Тема 5.

Святковий концерт, присвячений матері та жонам-мироносицям:

«Шануймо тих, хто дарував нам життя».

 

Учень/ Учениця:

- бере участь у святковому концерті, співає пісні та  читає вірші, присвячені матері та жонам-мироносицям;

- знає та може назвати особистий шлях деяких із жон-мироносиць;

- шанує та хоче наслідувати їхню вірність та самовіддане служіння Христу.

33

1

Тема 6.

Твій родовід.

Честь роду.

Учень/ Учениця:

- знає про свій родовід з розповідей рідних,  може навести приклади з життя своїх близьких;

- розуміє, що честь роду залежить від дотримання честі кожним із родини, завдяки духовному удосконаленню та життям за Божими заповідями.

34

1

Підсумковий урок.

"Добра родина, добра дитина – щасливий народ ".

Учень/ Учениця:

- ставить за мету досягнення духовної досконалості, творення доброго та корисного для людей за Божими заповідями;

- розуміє, що поняття «щастя народу» неможливе без Божої помочі й виховання кожного на традиціях свого християнського роду.


 

 

4 КЛАС (34 год.)

 

п/п

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

Розділ І. Світ потребує твоєї любові (5 год.)

 

1

 

 

1

Тема 1.

Людина у світі.

Гармонія духу, душі та тіла.

 

Учень/ Учениця:

-    розуміє призначення людини у світі й може навести приклади служіння людей для досягнення душевної гармонії;

-    наводить приклади, коли людина відчуває гармонію в душі та спостерігає гармонію в природі;

-    знає, як і для чого потрібно зберігати гармонію в стосунках між людьми та у власній душі.

2

 

1

Тема 2.

Життя – це справжній дар.

Покликання та служіння

людини.

Апостоли – перші учні Ісуса Христа.

 

Учень/ Учениця:

-    дає опис життя як справжнього дару від Бога;

-    вчиться спостерігати за своїми добрими і поганими почуттями, коли в житті відбуваються різні події;

-    вміє пояснити появу в собі добрих бажань служити Богу, людям;

-    ознайомлюється зі змістом понять «покликання» та «служіння»;

-    може розповісти про перших учнів Христа, апостолів, які пішли за покликанням своїх сердець для служіння Йому.

3

 

1

Тема 3.

Закон любові.

 

Учень/ Учениця:

-    розмірковує над змістом понять «любов» та «закон любові» за висловами Святого Письма;

-    ознайомлюється  з визначенням любові Апостола Павла;

-    розглядає та аналізує різні випадки зі свого життя та історій літературних героїв, в яких вони проявляли любов і діяли за законом Христової любові.

4

 

 

1

Тема 4.

Стійкість і витривалість на

дорозі добра.

 

 

Учень/ Учениця:

-    ознайомлюється  зі змістом понять «стійкість», «витривалість» та приклади їх в нашому житті;

-    намагається пересвідчитись, що творення добра, добрих справ вимагає певних душевних подвигів і стійкості (пригадує свої почуття під час виконання різного роду завдань).

5

 

1

Тема 5.

"Скарб на Небі".

Чи можливо одночасно збирати скарби на небі і на землі.

 

Учень/ Учениця:

-    розуміє неможливість людини бути поза духовними потребами (не жити за законом любові);

-    наводить приклади розуміння вислову «скарб на Небі», виходячи із висловів Святого Письма;

-    виконує пісні та вірші духовного змісту за темою.

 

Розділ ІІ. Рід, родина, народ (10 год.)

 

6

 

1

Тема 1.

Честь мого роду.

Учень/ Учениця:

-    розуміє необхідність підтримання честі свого роду (авторитету українців, власних батьків, членів родини, наслідування кращих рис їхньої вдачі тощо);

-    знайомиться з основними складовими поняття «честь роду» на прикладі української спільноти;

-    знає про можливості людей покращувати свої душевні та духовні якості, виявляти їх частіше;

-    наводить приклади з вдачі українців, які б хотів (-ла) наслідувати.

7

1

 Тема 2.

Пошана і любов до батьків.

Материнська любов.

Учень/ Учениця:

-    вміє описувати зміст поняття «пошана і любов до батьків»;

-    ставить запитання за темою;

-    може розповісти про силу та красу материнської любові на прикладах із власного життя та літературних героїв, історичних постатей тощо;

-    виконує пісні та читає вірші про матір, пошану до батьків.

8

 

 

1

Тема 3.

Календар сімейних свят.

 

 

 

Учень/ Учениця:

-    складає власний календар сімейних свят;

-    знає дні народження та інші святкові дати, пов'язані з близькими людьми;

-    вміє вітати та висловлювати побажання їм у ці дні.

9

1

Тема 4.

Моя земля –

земля моїх батьків.

Світочі та святині мого народу.

 

- може розповісти про історію свого народу та його героїчні подвиги відстоювання віри християнської;

- називає історичні постаті уславлених християн та християнські святині України;

- знає та може виконати пісні і вірші, присвячені святим людям і святим місцям України, відомим християнським святиням світу.

10

1

Тема 5.

 Мудрість людської скорботи.

 

 

Учень/ Учениця:

-    знайомиться зі змістом поняття «скорботи» та її терплячим несенням на своєму життєвому шляху;

-    знає приклади з історії християнства, коли люди навіть у скорботі творили справи милосердя та великої любові;

-    може навести вислови про мудрість людської скорботи.

11

1

Тема 6.

Духовні багатства нашого

народу.

 

 

Учень/ Учениця:

-    розкриває для себе поняття «духовні багатства»;

-    може навести приклади духовного та матеріального багатства нашого народу (культурна спадщина, природні та людські ресурси тощо);

-    знає різновиди дійсних багатств та приманливих, наводить їх приклади.

12

1

Тема 7.

Милосердя – милість серця.

Вороги нашого серця:

гордість, гнів, заздрість.

 

 

Учень/ Учениця:

-    знайомиться зі змістом поняття «милосердя», що несе людина у своєму серці до інших;

-    знає ворогів нашого серця (гордість, гнів, заздрість) і дає їх опис;

-    розуміє прояви гордості, гніву і заздрості у себе та інших;

-    вміє пригальмувати та уникнути непорозумінь через це;

-    наводить приклади з літератури та історії про милосердя та «хвороби» серця.

13

1

Тема 8.

Історичні повісті про рідну землю.

 

 

Учень/ Учениця:

-    ознайомлюється з історичними повістями про нашу землю, в яких йдеться про християнську віру та християн;

-    вирізняє особливості характерів персонажів та їхні життєві цінності;

-    може переповідати деякі місця з цих повістей.

14

1

Тема 9.

Євангеліє про

Різдво Христове.

Як український народ святкує Різдво Христове.

 

Учень/ Учениця:

-    ознайомлюється  з євангельською історією про народження Спасителя;

-    може переповісти, як Різдво Христове святкують в Україні;

-    знає та виконує вірші та пісні, складені українським народом на вшанування Різдва Христового.

15

1

Урок узагальнення розділів 1 і 2.

Тематичне оцінювання.

Учень/ Учениця:

-    знає основні поняття, що пов'язані з вивченим матеріалом;

-    може наводити приклади та давати характеристики основних понять та подій.

 

Розділ ІІІ.  Добротолюбіє (10 год.)

 

 

16

1

Тема 1.

Мудрість

у визначенні добра та зла.

Перлини духовної мудрості.

Учень/ Учениця:

-    знає про важливість сприйняття мудрих порад для виховання своєї особистості;

-    розуміє та розкриває зміст повчань про духовну мудрість;

-    відповідає на запитання за темою.

17

 

1

Тема 2.

Правдивість, справедливість, праведність.

Учень/ Учениця:

-    розуміє зміст понять «правдивість», «справедливість», «праведність»;

-    знає про вплив на себе відносин, які побудовані на правдивості й кривді, на справедливості й несправедливості;

-    намагається осягнути глибину поняття «праведність» у власних діях.

18

 

1

Тема 3.

Повага людської гідності.

Самоповага.

Учень/ Учениця:

-    знає прояви поваги гідності в стосунках між людьми, наводить приклади з життя;

-    ставить проблемні питання стосовно самоповаги (в сім'ї, в класі, в близькому оточенні);

-    може зрозуміти зв'язок поняття самоповаги з повагою гідності іншої людини.

19

1

Тема 4.

Добре серце.

Все народжується в добрі.

 

Учень/ Учениця:

-    розуміє поняття «добре серце», може навести приклади з життя людей та літературних персонажів про добрі серця;

-    ставить за мету робити добрі справи з добрими намірами.

20

1

Тема 5.

Співчуття, добродіяння,

взаємодопомога,

відповідальність за вчинки.

 

Учень/ Учениця:

-    має досвід проявів співчуття, взаємодопомоги та відповідальності, може розмірковувати на ці теми;

-    розуміє зміст понять «добродіяння» та «відповідальність за вчинки»;

-    наводить приклади з історії, що свідчать про добродіяння та відповідальність за вчинки.

21

1

Тема 6.

Основи морального життя

людини (Заповіді Божі).

 

 

Учень/ Учениця:

-    ознайомлюється  з основами морального закону для людей – Заповідями Божими;

-    відповідає на питання щодо «користування» цими настановами;

-    може навести приклади виконання Божих Заповідей іншими людьми.

 

22

1

Тема 7.

Духовні багатства народу.

Приклади святості.

 

Учень/ Учениця:

-    ознайомлюється  з поняттям  духовного багатства народу через усвідомлення цінності самих людей (тема «святість, святі люди»);

-    знає наведені вчителем приклади святості серед християн різних країн і українського народу;

-    вміє розповісти про життя святого, якого особливо шанує.

23-24

2

Тема 8.

Святкова вистава.

Воскресіння Христове –

перемога життя над смертю

 

Учень/ Учениця:

-    розмірковує над величчю подвигу Боголюдини Ісуса Христа;

-    знає основні події Воскресіння Христового та чому воно називається перемогою життя над смертю;

-    виконує пасхальні вірші та пісні під час святкової вистави на честь Воскресіння Христового.

25

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

 

 

Учень/ Учениця:

-    може розповісти зміст основних подій та понять, що вивчалися впродовж теми;

-    робить узагальнення та знаходить додаткові зв'язки між поняттями християнської етики та традиціями українського народу.

 

Розділ IV. Я та люди навколо мене (7 год.)

 

26

1

Тема 1.

Творець, творіння, творчість.

Натхнення та окриленість у

творчості.

 

Учень/ Учениця:

-    знайомиться зі змістом поняття «творець» і «творчість»;

-    може назвати найвідоміших творців мистецтва та літератури, твори яких вивчалися раніше;

-    може розказати про поняття натхнення та окриленість у творчому процесі;

-     може розповісти про власний стан (переживання, відчуття, настрій тощо) натхнення та окриленості у творчому процесі;

-    розуміє різницю між поняттями «Бог-Творець» і «людина-творець».

27

1

Тема 2

Незримий труд душі.

Творення та руйнування. Творчість як дар Божий, який треба зберігати.

 

Учень/ Учениця:

-    має уявлення про труд душі та про невидимість (незримість) цього процесу іншими;

-    може порівняти затрати людської душі на творення та на руйнацію (приклади з історії);

-    знає, що творчість є даром Божим (наводить приклади з житій святих).

28

1

Тема 3.

Вміння слухати, почути та сприймати інших.

 

Учень/ Учениця:

-    розвиває у собі вміння слухати, контролювати себе під час бесіди та на уроці (виконує практичні вправи на уважність);

-    знає різницю між процесами «просто слухати», «чути» та «сприймати почуте»;

-    наводить приклади зі Святого Письма про вміння по-різному сприймати почуте.

29

1

Тема 4

Чисте серце, чиста думка,

добрий вчинок.

Мої добрі справи.

 

Учень/ Учениця:

-    розуміє потяг людини до чистоти всіх сил душі – серця, розуму та волі, що проявляється у вчинках людини;

-    знає, які справи добрі з точки зору християнської моралі, а які погані (наводить приклади);

-    має уявлення про вчинки людей, що мають моральний зміст (християнський або світський).

30

1

Тема 5. .

Жити в мирі й злагоді  з іншими.

Про дружбу хлопчиків і дівчаток.

 

Учень/ Учениця:

-    наводить приклади дружби між людьми, дружніх взаємин між своїми однолітками;

-    розуміє зміст вислову «жити в мирі й злагоді»;

-    може назвати приказки та прислів'я про дружбу і злагоду;

-    розрізняє потреби хлопчиків і дівчаток у дружбі (чого хочуть одні та інші).

31

1

Тема 6.

Урок-диспут

«Чини добро, остерігайся зла».

Учень/ Учениця:

-    може висловлюватися на запропоновану тему розгорнутим міркуванням;

-    має можливість продемонструвати власну обізнаність із запропонованого питання;

-    виявляє вміння слухати, співпереживати і розуміти почуте, поступатися іншим.

32-33

2

Регіональний компонент, екскурсії.

Учень/ Учениця:

-    показує на практиці набуті знання та навички вміння слухати, співпереживати та розуміти почуте;

-    знає і виконує правила етикету в місцях загального користування та інших закладах, музеях, духовних установах тощо.

34

1

Підсумковий урок.

Учень/ Учениця:

-    використовує набуті впродовж року знання у процесі  виконанні творчого завдання;

-    дає розгорнуті пояснення з приводу запропонованих вчителем зразків вчинків історичних героїв та святих.


 

Програма курсу для 5-9 класів складається з трьох тематичних блоків. Метою першого блоку "Бог та людина" є введення школяра у світ Біблії, в якому на основі вивчення та осмислення вчинків людей, описаних у Старому та Новому Заповітах, особлива увага приділяється формуванню основних морально-етичних цінностей особистості. Метою другого тематичного блоку "Віра та людина" є ознайомлення учнів з видатними постатями в історії українського народу, чия діяльність справила визначний вплив на формування, становлення і розвиток української державності; духовними святинями, які відіграли вирішальну роль у розвитку культури та духовності українського народу; Заповідями Божими як основою морального життя людства та християнським вченням про людину. Третій тематичний блок "Християнська культура та людина" ознайомлює учня з тією традиційною духовною та етнографічною культурою, яка свідчить про значення у житті українського народу храму, постів та свят, таїнств та обрядів, християнських традицій, а також християнських коренів культурних надбань українського народу, норм поведінки в суспільстві у світлі християнської моралі.

 

 

5 КЛАС (34 год.)

 

п/п

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

Розділ І. Біблійна історія: сторінками Старого Заповіту (18 год.)

 

1

 

 

1

Вступ.

Тема 1.

Біблія, її структура та зміст. Біблія як предмет біблійної історії та християнської етики.

Учень/ Учениця:

-          ознайомлюється  зі змістом поняття «Біблія», «біблійна історія» та «християнська етика»;

-          визначає головні змістовні лінії нового курсу;

-          розуміє зміст тлумачення предмета біблійної історії та його відмінність від інших історичних дисциплін;

-          пояснює зміст християнської етики та називає характерні ознаки відмінності від світської етики.

2

 

1

Тема 2.

Світ як Боже творіння. Премудрість Творця.

Біблійний опис створення світу (Бут. 1- 2, 6).

Проблеми захисту світу як Божого творіння.

Учень/ Учениця:

-          пояснює етапи формування світу як Божого творіння;

-          розуміє значення для людини потреби вивчати та захищати світ Божих створінь, сприяти його життєвій безпеці та збереженню тривалості життя на землі;

-          формулює основи духовного захисту людей та живих істот нашої планети;

-           характеризує проблеми, що стоять сьогодні перед людиною.

3

 

1

Тема 3.

Покликання людини у світі.

Створення людини.

 

 

Учень/ Учениця:

-          володіє початковими поняттями про створення Богом нашого всесвіту та людини на землі;

-          пояснює зміст основних вимог щодо збереження цілісної краси людини, що явлена в дотриманні нею Божих настанов;

-          розвиває уявлення про навколишній світ та про красу людини, яка створена за Образом і за подобою Божою;

-          аналізує різні теорії щодо походження людини (відомі з інших навчальних курсів);

-          намагається відповісти на питання «для чого була створена людина».

4

 

 

1

Тема 4.

Свідомий вибір між добром і злом.

Гріхопадіння перших людей.

 

Учень/ Учениця:

-          пояснює поняття «добро», «зло», «Божі настанови», «гріх», «свідомий і несвідомий вибір»;

-          розуміє, яка характерна ознака порушення гармонії в людині (коли людина обирає зло);

-          пояснює вплив зовнішніх факторів на вибір людини на прикладі гріхопадіння перших людей;

-          називає основні причини існування гріховних станів у сучасному світі;

-           виявляє уміння ставити питання щодо свідомого й несвідомого вибору людиною свого місця, свого життєвого шляху.

5

 

1

Тема 5.

Наслідки зла.

Заздрість. Каїн та Авель.

Учень/ Учениця:

-          розуміє наслідки зла, що несе сучасне людство (приклади з суспільного та особистого життя);

-          пояснює зміст понять «заздрість», «гордість», «зухвалість», «зневага», «невдячність» тощо;

-          називає характерні риси Каїна та Авеля, як риси сучасних людей;

-           оцінює власні потреби у самовдосконаленні (бути схожим на Авеля чи Каїна).

6

1

Тема 6.

Необхідність втечі від зла.

Праведний Ной.

Потоп.

 

Учень/ Учениця:

-          усвідомлює необхідність перебування в добрі та доброму оточенні для праведної людини;

-          має уявлення про шляхи подолання перепон зла людиною, яка любить Бога;

-          формулює (за допомогою вчителя) змістовний план «втечі від зла» в сучасному світі та розмірковує про перепони на цьому шляху;

-           дотримується правил духовної безпеки на прикладі вірності Ноя настановам від Бога.

 

7

 

1

Тема 7.

Повага до батьків.

Прокляття Хама.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст порушення п'ятої заповіді (поваги до батьків) на прикладі вчинків дітей Ноя;

-          пояснює зміст прокляття Ноя та небезпеки від того для його дітей;

-           називає сучасні прояви неповаги до батьків та вияви нелюбові до них як небезпеку в сучасному світі.

8

 

1

 

Тема 8.

Гордість і зарозумілість. Вавилонська вежа.

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст понять «гордість», «зарозумілість», «пиха» тощо для пояснення найбільшого гріха у ставленні людей до Бога та інших людей (як антагоніста поняття «любов»);

-           пояснює причини побудови й руйнування Вавилонської вежі;

-          роздумує над поняттям сучасних «вавилонських веж».

9

1

Тема 9.

Праведність і вірність.

Історія Авраама.

 

Учень/ Учениця:

-          усвідомлює поняття «праведність» як фундаментальне поняття християнської етики;

-          має уявлення про вірність як прояв праведності у людини, вірної Богові;

-           формує уявлення про зміст праведних вчинків на прикладі історії Авраама.

10

1

Тема 10.

Протистояння неправді.

Лот. Загибель міст Содом і Гоморра.

Учень/ Учениця:

-          аналізує зміст випадків нечестя в стародавньому й сучасному світах (порушення чистоти сімейних стосунків і цнотливості);

-          пояснює відмінність вчинків Лота та його оточення, місцевих жителів Содому і Гоморри;

-           називає причини загибелі згаданих міст і проводить паралелі із сьогоденням.

11

1

Тема 11.  

Любов як готовність до

пожертви. Авраам та Ісаак.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст поняття «любов», «кохання», «відданість», «пожертва» тощо;

-          пояснює вчинок Авраама як прояв любові до Бога й несуперечність цього вчинку християнської моралі;

-          називає приклади самопожертви людей щодо виконання своїх обов'язків перед Богом і перед людьми.

12

1

Тема 12.

Батьківське благословення.

Яків та Ісав.

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст вчинків Якова та Ісава як прояви намагання бути ближче до Бога і Його благодаті чи нехтування цим;

-          пояснює роздуми над поняттям «батьківське благословення» у порівнянні з поняттям про «батьківське прокляття»;

-          наводить приклади з сучасного життя стосовно вчинків, що супроводжуються батьківським благословенням (християнський зміст благословення).

13

1

Тема 13.

Уміння прощати.

Йосиф і його брати.

 

Учень/ Учениця:

-          ставить собі питання й відповідає на запит душі «чи умію я прощати?»;

-          розмірковує над почуттями від уміння прощати й не прощати;

-          називає характерні риси Йосифа як людини, яка вміє прощати;

-          наводить приклади із власної поведінки, в проявах якої є риси братів Йосифа.

14

1

Тема 14.

Людина та її завдання на Землі. Мойсей.

 

Учень/ Учениця:

-          з'ясовує для себе місце людини на землі стосовно Божого плану, про завдання людей як Божих створінь;

-          пояснює головні причини відступу людей від Бога;

-          називає характерні риси людини, яка обирає Бога;

-          має уявлення про вчинки, гідні віруючої в Бога людини (на прикладі Мойсея);

-          наводить приклади богоспілкування Мойсея.

15

1

Тема 15.

Стійкість у досягненні мети. Мойсей і фараон.

Вихід з Єгипту

Учень/ Учениця:

-          порівнює та пояснює зміст вчинків Мойсея й фараона стосовно іудейського народу як вірного Богові;

-          проводить паралелі з сучасними вчинками людей («мойсеївські» та «фараонівські» вчинки);

-          роздумує про зміст поняття «стійкість у досягненні мети» (світський та християнський погляди);

-          розвиває свої уявлення про поняття «вихід із Єгипту» як символічного опису відходу людини від спокус розбурханого в пристрастях життя.

16

1

Тема 16.

Моральний закон людства.

Синайське законодавство.

Учень/ Учениця:

-          має перше уявлення про Синайське законодавство як про моральний закон Бога людям;

-          розуміє значення окремих положень цього закону;

-          вказує на прикладах з власного життя на відповідність власних вчинків моральному закону від Бога.

17

1

Тема 17.

Уміння переборювати труднощі. Сорокарічна подорож пустелею.

Смерть Мойсея.

Учень/ Учениця:

-          застосовує найголовніші поняття попередніх уроків щодо пояснення причин, чому Бог дав людям таку тривалу мандрівку пустелею;

-          пробує визначати прихований (символічний) зміст мандрівки людей пустелею впродовж 40 років;

-          наводить приклади з власного життя стосовно змісту виразу «переборювання труднощів» (світське і християнське тлумачення).

18

1

Тематичне оцінювання. Підсумкове узагальнення вивченого.

Учень/ Учениця:

-          надає своє розуміння прикладів з біблійної історії щодо описів богоугодних рис і ознак справжнього християнина (віруючої в Бога людини);

-          наводить приклади з життя сучасників, що нагадують нам приклади з біблійної історії;

-          робить перші кроки на шляху власної спостережливості за вчинками інших людей і своїми вчинками (формує культуру самовиховання та удосконалення за християнськими зразками моралі).

 

Розділ ІІ. Святі люди української землі (7 год.)

 

19

 

1

Тема 1.

Кирило та Мефодій –

просвітителі слов'ян.

Церковнослов'янська абетка.

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст праці й натхненного подвигу братів Кирила та Мефодія – просвітителів слов'ян;

-          ставить питання відповідності вивчення церковнослов'янської мови й смислів слов'янських слів сьогодні;

-          розмірковує над відповідальністю за кожне своє вимовлене слово (як вияв духовної культури людини).

20

 

1

 Тема 2.  

Свята рівноапостольна велика княгиня Ольга.

Поширення християнства

на Русі.

 

Учень/ Учениця:

-          формулює християнське уявлення про чесноти жінки (керівника держави, дружини, матері, бабусі);

-          має уявлення про історичну постать княгині Ольги та про її внесок у християнізацію Русі;

-          наводить приклади з життя княгині, що вказують на її християнські чесноти;

-           розуміє зміст понять «подвижництво», «святість», «просвітительство», «апостольство», «рівноапостольний».

21

 

 

1

Тема 3.

Святий рівноапостольний князь Володимир.

Хрещення Русі.

 

 

Учень/ Учениця:

-          виявляє уміння описувати головні передумови хрещення Русі (сприятливі історичні умови, психологічні складники вдачі слов'ян, звитяга та завзятість в подоланні перешкод тощо);

-          намагається знайти Божественний Промисел стосовно прийняття віри християнської нашим народом;

-          відрізняє людський і Божественний план хрещення Русі;

-          розуміє значення для нащадків слов'ян Київської Русі такого рішення (прийняття віри).

22

 

1

Тема 4.

Перші руські святі –

Святі благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб.

 

Учень/ Учениця:

-          пояснює зміст поняття «святість», «святі», подвигу святих;

-          дає характеристику святих людей (на прикладі перших руських святих – князів Бориса і Гліба);

-          наводить приклади з життя святих (улюблених і тих, чиї імена носять).

23

 

1

Тема 5.

Преподобні Антоній і

Феодосій Печерські.

Роль Києво-Печерського

монастиря у духовному житті

Київської Русі.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст понять «преподобний», «чернець», «монастир»;

-          знає про роль Києво-Печерського монастиря у духовному житті Київської Русі;

-          пояснює духовний зміст чернечого життя у відношенні до Бога, до ближніх і до себе;

-          намагається передати власні переживання від знайомства з постатями преподобних Антонія та Феодосія Печерських.

24

 

1

Тема 6.

Преподобний

Нестор Літописець.

"Повість минулих літ".

Учень/ Учениця:

-          вирізняє поняття «літописець» від поняття «історик», «автор історичної праці» тощо;

-          вміє давати характеристики таких жанрів літератури, як літопис, житія, історичні документи тощо;

-          дає історичну оцінку постаті Преподобного Нестора Літописця та його твору "Повість минулих літ ".

25

 

1

Урок узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Учень/ Учениця:

-          розуміє значення прикладів подвижницького життя святих людей української землі для наступних поколінь, для збереження духовної чистоти та мужності у протистоянні випробуванням часу;

-          пояснює роль цих прикладів для виховання в собі кращих моральних християнських рис;

-          називає приклади з біблійної історії, які певним чином відображені у життєвих випробуваннях названих вище святих.

 

Розділ ІІІ.  Сучасна людина й духовна культура Україні (9 год.)

 

26

 

1

Тема 1.

Основи християнської культури в духовному  житті українського народу.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє поняття «християнська культура» та її значення і місце в житті народу України;

-          наводить приклади морального та аморального в житті сучасного суспільства;

-          характеризує історичні події, що сприяли становленню християнської моралі в духовному житті нашої спільноти.

27

 

1

Тема 2.

Традиційний храм в Україні. Символіка храму.

Учень/ Учениця:

-          пояснює основні елементи будови храму та їх сакральний зміст;

-          розуміє символіку храмових споруд та деяких елементів церковних служб;

-          називає особливості церковних архітектурних стилів України.

28

 

1

Тема 3.

Ікони у храмі та вдома.

Іконостас.

Найвідоміші іконостаси України.

 

Учень/ Учениця:

-          пояснює значення іконостасу для храму, сакральний зміст його частин;

-          називає, що є «іконою», основні вимоги до розміщення ікон в іконостасі;

-          може розповісти про найвідоміші іконостаси України.

29

1

Тема 4.

Фрески й мозаїка в храмі. Декоративно-прикладне мистецтво в оздобленні храму.

Оклади, прикраси, рушники.

Учень/ Учениця:

-          розуміє значення церковних оздоблень у храмі та використання церковної символіки у декоративно-прикладному мистецтві;

-          пояснює церковну символіку та особливості українських художніх творів декоративно-прикладного жанру;

-          вміє відрізнити серед інших українські стилі в церковному декоративно-прикладному мистецтві.

30

1

Тема 5.

Найвідоміші храми України.

Учень/ Учениця:

-          розуміє призначення храмових споруд і співвідносить їх призначення з іншими історичними й художніми пам'ятками;

-          називає та дає характеристику найвідоміших храмів України;

-          розповідає про головні святині та місцеві звичаї, пов'язані з ними.

31-33

3

Тема 6.

Регіональний компонент.

Храми та святі місця рідного краю (екскурсії чи перегляд відеофільмів).

Учень/ Учениця:

-          вміє пояснити на прикладі храму, в якому проводять екскурсію, використання основних оздоблень та їх духовний зміст;

-           намагається відчути внутрішню гармонію християнського храму, красу люблячого Бога серця.

34

1

Заключний урок.

Тематичне оцінювання. Підсумкове узагальнення вивченого.

Учень/ Учениця:

-          пояснює на основі біблійних, житійних та власних життєвих прикладів існування потреби в богопошануванні та богоспілкуванні віруючої людини;

-          називає головні християнські моральні риси та їх прояви (або відсутність таких проявів) у житті звичайних людей, називає причини духовного зубожіння сучасних людей.


 

 

6 КЛАС (34 год. )

 

п/п

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

 

Розділ І. Біблійна історія: сторінками Старого Заповіту (16 год.)

 

1

1

Тема 1.

Дар керівництва людьми.

Роль великих людей у житті народу.

Ісус Навин. Взяття Єрихону.

 

Учень/ Учениця:

-          розмірковує про важливість розвитку дару керівництва (в собі, в інших), про роль великих людей, які мали розвиненим такий дар;

-          пояснює головні моменти біблійної історії, що характеризують неминучість перемоги віруючої людини завдяки Божій допомозі;

-          називає основні риси визначної людини (полководця), яка цілком віддає себе в руки Бога (приклад Ісуса Навіна).

2

 

1

Тема 2.

Допомога від людей і Бога.

Суддя Гедеон.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє небезпеку надії лише на себе у вирішальні моменти життя;

-          пояснює значення суддівства Гедеона для спасіння народу Божого;

-           називає переваги допомоги від Бога порівняно з допомогою від людини.

3

 

1

Тема 3.

Можливості людини та їх достойне використання.

Суддя Самсон.

 

Учень/ Учениця:

-          розмірковує про різні можливості людини та їхнє використання (достойне й недостойне);

-          розглядає випадки з життя судді Самсона, дає їх моральну оцінку;

-          аналізує приклади з сучасного життя, з життя людей минулого (Біблійні історії за темою).

4

 

1

Тема 4.

Чуйність до потреб ближніх. Суддя Самуїл.

 

 

Учень/ Учениця:

-          пояснює зміст особливої вдачі людини – бути чуйним до потреб ближніх;

-          дає опис основних моральних рис судді Самуїла;

-          називає переваги судді Самуїла в духовно-моральному змісті вчинків над сучасними суддями.

5

 

1

Тема 5.

Мужність.

Готовність до захисту Батьківщини.

Давид і Голіаф.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє зміст поняття «мужність», вміє розкрити різні прояви на конкретних прикладах з життя;

-         пояснює причини перемоги Давида над Голіафом;

-          роздумує над відповіддю на запитання: «Чи готовий я сам захищати Батьківщину?»

6

 

1

Тема 6.

Сила й шляхетність.

Давид і Саул.

 

Учень/ Учениця:

-          розмірковує над причинами шляхетних вчинків Давида та про витоки його внутрішньої сили;

-          встановлює зв'язки богоугодних вчинків Давида (його духовна зрілість);

-          намагається пояснити зміст поняття «шляхетність Давида» як виконання заповіді Божої любові до ближнього.

7

1

Тема 7.

Покаяння як неодмінна умова прощення.

Гріх і покаяння Давида.

 

Учень/ Учениця:

-          розуміє й пояснює причини та наслідки падіння в гріховну спокусу Давида;

-          протиставляє силу гріха та силу покаяння в житті християнина;

-          наводить приклади з життя святих, які починали свій шлях з глибокого покаяння.