Про Синодальний відділ РОКіМ

Відділ релігійної освіти і катехізації при Священному Синоді Української Православної Церкви – синодальне установа Української Православної Церкви. Синодальні установи є органами виконавчої влади Митрополита Київського і всієї України та Священного Синоду і мають виняткове право  представляти Митрополита Київського і всієї України та Священний Синод в рамках сфери своєї діяльності і в межах своєї компетенції.

Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими синодальними установами, вищими православними навчальними закладами, а також Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Києва і іншими органами державної влади, і громадськими організаціями.

Історія відділу

Відділ релігійної освіти, катехізації і місіонерства при Священному Синоді Української Православної Церкви був створений рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (засідання 23 квітня 2002 року, журнал № 5).

Зареєстрований як юридична особа (Місія “Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації і місіонерства Української Православної Церкви”) рішенням Державного комітету України у справах релігій (Постанова №7/4 від 29 липня 2003 року).

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 8 травня 2008 року реорганізований у два відділи: Синодальний відділ місіонерства Української Православної Церкви (журнал № 41) і Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації і місіонерства, а рішенням Священного Синоду від 16 липня (журнал № 56) затверджена назва: Місіонерський відділ при Священному Синоді Української Православної Церкви.

 

10 лютого 2011 року, на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви було ухвалене рішення про звільнення єпископа Макарівського Іларія, вікарія Київської Митрополії, з посади голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства і призначення на цю посаду архієпископа Полтавського й Миргородського Филипа (журнал №6).

20 липня 2012 року Священний Синод Української Православної Церкви прийняв рішення про об’єднання Місіонерського відділу і Відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства в Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації і місіонерства. Головою даного відділу призначений митрополит Полтавський і Миргородський Филип (журнал №63).

Головні завдання Відділу:

а) в галузі утвердження і поширення Православного віровчення – організація навчання Православній вірі в храмах і монастирях, видання православної періодики і поліграфічної продукції, що містить виклад Православного віровчення;

б) в галузі методології – методичне керівництво викладання віронавчальних і культурологічних предметів, сприяння створенню православних педагогічних товариств, створення мережі парафіяльних і регіональних просвітницьких центрів, координація підготовки і видання навчально-катехізичної літератури;

в) в галузі духовно-моральної освіти – методична допомога в комплектації бібліотек православною літературою духовно- морального змісту, видання просвітницької літератури;

г) в галузі місіонерства – методична допомога і узагальнення передового досвіду у викладанні місіології, апологетики, порівняльного богослів’я, сприяння підготовці місіонерів і катехізаторів, православних педагогів, добродійницька діяльність.

д) в галузі церковно-державних відносин – взаємодія з державними структурами, що формують систему освіти України з метою реалізації викладання в навчальних закладах України предметів духовно-морального спрямування.

З початку своєї діяльності Відділ керується принципом верховенства позитивної проповіді про Христа: дійсний результат може принести тільки сама проповідь Христа, возвіщення Благої Звістки про спасіння; навпаки, жодні викриття, жодний “негатив” не дадуть і тисячної частки того, що може дати позитивне. У першу чергу варто направляти зусилля, сили і засоби не на антимісію, але на возвіщення Євангелія і зміцнення віри, підготовку кадрів для цього.