До уваги вчителів з курсів духовно-морального спрямування. Інформація Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України.

Впродовж багатьох років найбільш поширеними програмами, за якими здійснюється викладання курсів духовно-морального спрямування, є: «Основи християнської етики» (у 2020/2021 навчальному році використовувалася у 23 областях та у м. Києві), «Християнська етика в українській культурі» (17 областей та м. Київ), «Біблійна історія та християнська етика» (14 областей). Вказані програми мають належне навчально-методичне забезпечення, неодноразово отримували схвалення з боку Міністерства освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти.

Зазначимо, що чинний Порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 20 липня 2020 р. № 931 (Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 11 листопада 2020 р. за № 1119/35402) не передбачає, на відміну від попереднього, надання відповідних грифів навчальній літературі та навчальним програмам з предметів, що реалізуються за рахунок варіативної складової навчальних планів як курси за вибором (факультативи), що, зокрема, стосується і навчальних програм з курсів духовно-морального спрямування.

Вказане обумовлено розширенням прав закладів освіти у напрямку забезпечення їхньої освітньої автономії відповідно до Закону України «Про освіту», зокрема наданням права педагогічним радам відповідних закладів самостійно затверджувати навчальні плани і програми, які використовуються у таких навчальних закладах. Іншим можливим механізмом є ухвалення відповідних рішень щодо навчальних програм вченими радами закладів вищої освіти.

Водночас вказане позбавляє Міністерство можливості продовжити дію схвалення для програм «Основи християнської етики» та «Біблійна історія та християнська етика», попередній термін якого завершився у 2020 р. (програмі «Християнська етика в українській культурі» схвалення було надано МОН України у 2018 р. і таким чином зберігає чинність до 2023 р.).  При цьому значна кількість закладів загальної середньої освіти, у яких реалізовувалися вказані програми, попри визначені законодавчо права виявилися неготовими до їхньої практичної реалізації. Така ситуація загрожує суттєвим скороченням обсягів викладання курсів духовно-морального спрямування за програмами «Основи християнської етики» та «Біблійна історія та християнська етика».

Зважаючи на це, з метою забезпечення подальшої реалізації у закладах загальної середньої освіти вищевказаних навчальних програм, вони були розглянуті вченими радами ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України» та Національного університету «Острозька академія». За результатами розгляду навчальні програми «Основи християнської етики» та «Біблійна історія та християнська етика» рекомендовані вказаними вченими радами для використання у закладах загальної середньої освіти (протокол засідання вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України» № 7 від 16 червня 2021 р.; протокол засідання вченої ради Національного університету «Острозька академія» № 13 від 24 червня 2021 р.).

Зважаючи на вказане, нині усі три основні навчальні програми з курсів духовно-морального спрямування – «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Біблійна історія та християнська етика» – мають належні правові підстави для реалізації у закладах загальної середньої освіти.      

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *